+46 8 23 15 90 info@mevera.se

Vårt företag startade sin verksamhet 1939. Företaget leds av Henrik Arve som varit verksam sedan 1983. Övriga medarbetare finner Ni om Ni klickar på “kontakt”.

Vi representerar tillverkare av metallhalvfabrikat från Tyskland, Schweiz, England, Frankrike och Italien.

Våra kunder är bland annat underleverantörer till fordons- och elektronikindustrin, byggindustrin samt grossister.

Var det året vi startade

års erfarenhet

LEVERANSPROGRAM

MÄSSING

band, plåt, rör, hålbult, tråd, plattstång, rundstång, 4- och 6-kantstång, profil

BRONS

band, plåt, tråd, lina, stång, profil

NYSILVER

band, plåt, tråd, stång, profil

KOPPAR

band, plåt, tråd, lina, plattstång, rundstång, 4- och 6-kantstång, rör

KOPPARNICKEL

plåt, band, rör, rördelar, stång, rondeller

TUBPLÅTAR

I alla dess legeringar, även färdigborrade

ALUMINIUMMÄSSING

rör, rördelar, stång

ELOXERAD ALUMINIUM

för dekorativa ändamål i band, plåt och reflektorer

MOTSTÅNDSTRÅD OCH MOTSTÅND

för elektroindustrin

HYDROFORM

Rör i alla möjliga och omöjliga former, och legeringar

YTBEHANDLAT MATERIAL

t ex förtennat, förnicklat, försilvrat , förkopprat, förmässingat

KAMRÖR

I alla förekommande legeringar

ROSTFRITT

Rör

TITAN

Rör och rördelar

KOPPLINGAR

Teekay -rörkopplingar

KONTAKTINFORMATION

Henrik Arve

VD, försäljning, inköp

henrik.arve@mevera.se

Susanne Matt

innesäljare, leveransbevakning, ordermottagning

susanne.matt@mevera.se

Marianne Brundin

Ekonomichef

marianne.brundin@mevera.se

Jim Åkerlund

försäljning, inköp

jim.akerlund@mevera.se

Sara Källberg

ekonomi

sara.kallberg@mevera.se

Annelise Arve

Personalchef

annelise.arve@mevera.se

Bengt Hamberg

Styrelsens ordförande, försäljning, inköp

bengt.hamberg@mevera.se

Susanne Salto

innesäljare, leveransbevakning, ordermottagning

susanne.salto@mevera.se

Mevera Metall AB Adress: Box 2145, 103 14 Stockholm

Besöksadress: Gaffelgränd 1, Gamla Stan
Tel. nr: 08-23 15 90 Fax nr: 08-411 92 50 email: mevera@mevera.se